Op zoek naar coaching en begeleiding opleiding?

 
coaching en begeleiding opleiding
Ik zoek een opleiding tot coach waarmee ik mensen kan begeleiden die vastlopen/tegen een burn-out aan zitten Springest.
Mens en organisatie. Advies en begeleiding Coaching. Volledigheid prijs: Deze prijs is volledig. Er zijn geen verborgen bijkomende kosten. Extra informatie: excl. / 1 uur. Individuele coaching met video-analyse. Volledigheid prijs: Deze prijs is volledig. Er zijn geen verborgen bijkomende kosten. / 9 uur / Post-HBO. Master in Coaching. Volledigheid prijs: Deze prijs is volledig. Er zijn geen verborgen bijkomende kosten. / 10 maanden / Post-HBO. Johan Cruyff Institute. Training Timemanagement Persoonlijke Coaching individueel. Volledigheid prijs: Deze prijs is volledig. Er zijn geen verborgen bijkomende kosten. / 5 maanden / HBO. Flex Academy BV. Advies over opleiding Life Coach gezocht Gesteld door Janneke Miedema 2 reacties.
Individuele coaching en begeleiding Opleiding Ontwikkeling Organisatieondersteuning.
Naast opleidingen en workshops in groep, bieden we ook individuele coaching en begeleiding aan. Tijdens een zon individuele coaching of begeleiding werk je met je coach of begeleider aan een vraag of een uitdaging waar jij persoonlijk mee aan de slag wil.
Basis Coach opleiding Open mind.
Tijdens de opleiding zijn ook één of meerdere assistenten aanwezig voor extra begeleiding waar nodig. Een opleiding Integrale Basis Coach is dan ook steeds een beetje persoonlijke ontwikkeling en groei. We willen jou immers de coachende attitudes aanleren en kunnen dan ook wel op oude gewoontes stoten die aan een dringende update toe zijn. Stel je vast dat je draagkracht mist om de opleiding te volgen, dan kan je terecht bij ons team voor.: Het Basis Coach programma is in zeer veel contexten van toepassing en delen daarvan kunnen makkelijk incompany gegeven worden. Het zijn voornamelijk ground-floor formats die in overleg met de leidinggevende kunnen dienen om in een team een aantal patronen bij te sturen.: pestgedrag, kritiek, daderslachtoffer dynamiek. HSP op de werkvloer. Het programma van de Essentials. De basis van coaching. We starten met één van de belangrijkste coach attitudes nl. coachen vanuit het model van de wereld van de klant.
Nieuw! Kindercoachopleiding Arcturus.
Een kindercoach kijkt dus echt naar wat een kind nodig heeft en stemt daar zijn begeleiding op af. In de opleiding tot Kindercoach krijg je vele methodieken aangereikt Wanneer een kind gaat geloven in zijn kwaliteiten, wordt de focus verschoven van probleem naar zelfkennis. Vaak is het probleem dan geen probleem meer. Het schrijven van een professioneel uitgewerkt behandelplan, kennis en toepassing van de wet op de privacy, toestemmingsverklaring van minderjarigen zijn belangrijke aspecten waar we deze drie dagen mee aan de slag gaan. Daarnaast leer je een anamnese af te nemen, onderzoeken we de cirkel van invloed rondom het kind, specificeren we de hulpvraag en het doel van de coaching.
coaching, supervisie en teambegeleiding Hogeschool Gent.
Ook is ze gecertificeerd als coach vanuit de systeemtheoretische benadering bij de Interactie Academie in Antwerpen. Alle trainers kunnen gecontacteerd worden voor een inservice-training of coaching. Afgestudeerden blikken terug op de opleiding. Getuigschrift postgraduaat coaching, supervisie en teambegeleiding. Valentin Vaerwyckweg 1.
Training Inspirerend Coachen van Teams en Groepen Arteveldehogeschool Gent.
We bouwen verder op de inzichten en de praktijk van die opleiding. We oefenen onder meer met vragen en themas als.: Winnen aan efficiëntie en doelgerichtheid in groepsoverleg en in vergaderingen. Leren uitlokken in teams. Stimuleren van creatief denken in een groep. Bevorderen van open interactie en ontspannen samenwerking. Als team vaardiger worden in conflicthantering. Werken met conflict en meningsverschil. Weerstand, spanning en defensief gedrag hanteren en een gezonde plaats geven. Creëren van een open feedback-cultuur, kennisdeling, gedragen beslissingen nemen. Soepel omspringen met overtuigingen die in een groep leven. Soepel omspringen met je eigen overtuigingen t.a.v. de groep waarmee je werkt. Beweging krijgen bij stilstand en impasse. De rol van leidinggevende en de rol van coach: hoe verhouden die zich tot elkaar? Een team over een langere tijd begeleiden. Van coaching naar zelf-coaching: hoe laten we de 7 basisvaardigheden van Inspirerend Coachen voor ons werken.
Coachen van individuen en groepen VSPW Gent.
Waarom een opleiding bij VSPW Balans? VSPW Balans biedtreeds 30 jaarhoogstaande, inspirerende opleidingen en korte modules op het vlak van leiderschap, management, coaching en consulting aan professionals werkzaam in de gezondheids, sociale en publieke sector. Opleidingen die echt een vruchtbare wisselwerking stimuleren tussen werken en leren.
OPLEIDING COACH IN HET ONDERWIJS post hbo coachen van docenten en leerkrachten Landelijke Organisatie voor Coaching in het onderwijs.
De post-hbo opleiding Coach in het onderwijs is bestemd voor leraren, leidinggevenden en pedagogisch opgeleiden in het PO, VO, MBO en HBO die opgeleid willen worden tot gecertificeerd coach om intern of extern leraren te coachen. Uw collega-deelnemers zijn actief in het onderwijs als leraar, medewerker met begeleidende taken IBers, AB ers of begeleiding van beginnende collegas of leidinggevenden. De post-hbo opleiding coaching in het onderwijs leert u.:
SYSTO Opleiding Professional Coach.
De opleiding Professional Coach is bedoeld voor iedereen die individuele coaching of begeleiding geeft of van plan is om dit te gaan doen. De opleiding is ook geschikt voor personen die beroepsmatig te maken hebben met het coachen of begeleiden van mensen en hun vaardigheden daarin willen verbeteren.
Supervisie, Intervisie en Coaching AP Hogeschool.
Wat leer je? In het postgraduaat SIC leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van zelfsturing en reflectie met het oog op een toename van de professionele deskundigheid op het vlak van het begeleiding van studenten in opleiding en aan professionals. We bieden inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij de ontwikkeling van dit groei en reflectieproces. We starten met de inzichten van de positieve psychologie als uitgangspunt en vertrekken van de hypothese dat activiteiten en gedragingen van mensen gericht zijn op groei en integratie. Deze achterliggende visie concretiseren we in een waarderende en oplossingsgerichte aanpak waarbij we uitgaan van de krachten van mensen en waarbij we het probleem niet noodzakelijk als ingang willen hanteren. We focussen zowel inhoudelijk als procesmatig op de methodologische aspecten van zowel Supervisie, Intervisie als Coaching.
Opleiding Life Coach Centrum Voor Avondonderwijs.
allerlei verschillende coaching en motivatietechnieken aanleren. jouw carrière een positieve draai geven door een eigen coachingpraktijk te openen. snel starten als professioneel life coach in hoofd of bijberoep. Life Coach, een beroep met toekomst! Je carrière, je gezin, je sociale leven. Alles onder controle hebben én er plezier en voldoening uithalen; het is een kunst. Een kunst waar een gouden recept voor bestaat! De geheimen van het vak leren kennen én ze doorgeven aan anderen dat doe je in de opleiding Life Coach. Zelfvertrouwen ontwikkelen, inzicht verwerven in levenskeuzes, motivatie en inspiratie aanspreken, verandering creëren en groeien dat zijn de sleutels tot succes. Aan de hand van een degelijk intakegesprek, heldere en krachtige communicatie, diverse coachingtechnieken en begeleiding op maat leer je een persoonlijk plan opstellen om opportuniteiten te zien.

Contacteer ons